God jul fra bestyrelsen

Hej og glædelig jul til alle medlemmer af Kær Halvøs landsbylaug.

2016 har været et forholdsvis roligt år set med bestyrelsens øjne. Vi har ikke haft store anlægsarbejder herude, og hvis man ser bort fra de aktiviteter, som den kommende spejderlejr har afstedkommet, så må man nok sige, at dette år ikke tegner til at blive et af de mest sindsoprivende.  Det vil nogle nok betegne som lidt kedeligt, andre vil til gengæld glæde sig over at leve et sted, hvor vi ikke udsættes for naturkatastrofer, krige eller kommunalvalg hele tiden.

Bestyrelsen har deltaget i en række møder med forskellige interessegrupper angående anvendelsen af det naturskønne område på Kær Vestermark. Vi var, som mange andre interessenter, blevet indbudt til at komme med forslag til brugen af det smukke område. Nu er afgørelsen om fredningen kommet, og så vidt vi kan skønne, giver planen, som jo i sagens natur er meget abstrakt, rig mulighed for at tilgodese det katalog af anvendelsesmuligheder, som vi sendte ind som forslag til kommunen. Det er jo positivt!

Vi har, i lighed med flere af de øvrige laug i Sønderborg kommune, deltaget i en række møder omkring den kommende spejderlejr og test af om det vil være muligt at levere forskellige krydderurter til den kommende kæmpemæssige spejderlejr. Der har været opstillet en række imponerende selvvandende højbede som er produceret af nogle dygtige og meget engagerede elever og lærere fra Sønderborg Produktionshøjskole, tak til dem! Også tak til Stark som tilbød at køre ud med de tunge kasser. Sideløbende har der været afprøvet forskellige teknikker til at producere udplantningsplanter både i den fantastiske dome, som man kan se lige over for Burger King, og hos forskellige velvillige indstillede frugtavlere og landmænd i kommunen.

Nu glæder vi os så til at opleve den fantastiske lejr til sommer – vi er selvfølgelig spændte, det er jo rigtig mange mennesker, som vi skal have til at spankulere rundt i ”vores pastorat”! Men vi er overbeviste om, at kommunen har styr på projektet, og vi skal nok hilse dem alle hjertelig velkomne.

Rigtig god jul herfra

På bestyrelsens vegne

Kenni A Nielsen

Formand for Kær Halvøs Landsbylaug

Forlader Kær halvø landsbylaug bestyrelse

Da man tilsyneladende ikke vil orientere landsbylaug om kommunens tiltag med stier på Kær halvø

Ud træder jeg med øjeblikkelig virkning af mit arbejde med landsbylaug , landsbyforum og landdistriktsudvalget

Dette er derfor den sidste meddelelse her fra mig .

Mvh

Jørgen Wilkenskjeldt

 

LAG Sønderborg Aabenraa

  Fra LAG Sønderborg Aabenraa Facebook
16 timer · 

Regeringens finanslov kom desværre til at påvirke LAG-området, da den bedyrede besparelse stadig gennemføres. MEN LAG Sønderborg Aabenraa vil dog stadig have ca 2,4 mill.kr til projekter i 2017. HUSK DER ER ANSØGNINGSFRIST på først pulje af projekter 1. DECEMBER 2016

Se mere om Lag Syd på linket th her på siden, hvem og hvordan man søger penge og til hvad.

Ingen gratis teater på Kær Halvø

Da bestyrelsen ikke har ønsket at bevillige et beløb til lokale leje,  til gratis teater på Kær halvø og ingen har tilmeldt sig som indtresserede  i at hjælpe. bliver der ingen gratis teater i 2017

Et muligt brugbart lokale på minimum 6 m, brede  12 meter langt og 3 meter højt var eller fundet

Den endelige tilmelding var ellers den 16  december.

http://www.kaerhalvo.dk/mulighed-for-gratis-teater-til-kaer-halvo/ 

Men de mangler skabe 

Læs mere her.

http://sonderborgkom.dk/teaterfestival-hjaelp-os-med-at-indsamle-gamle-skabe/

Jagt i Mosen – Kær halvø

Ligger inde med en mail fra fredningsmyndighed hvor der står at der må afholdes jagt i Mose skoven 3 lørdag i november og den 27 december hvor ved Moseskoven vil være lukket for færdsel

Ville det ikke være rart  at få det bekræftet af Jagt foreningen Mosen og hvis det er disse datoer, at få det i aktivitet  kalender her på siden

Vil samtidig opfordre jagtforeningen Mosen  til af få kontaktperson  på denne hjemmeside under foreninger.